Współpracując z naszą firmą mogą Państwo odnieść wiele korzyści, zarówno tych bardziej wymiernych jak uniknięcie kary za nieprawidłowe ich przetwarzanie, jak i tych troszkę mniej wymiernych jak poczucie spokoju wynikające z faktu, że „wreszcie ktoś się tym zajął”. Korzyści wymierne są bardzo konkretne, gdyż zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest to kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności na okres do dwóch lat.

 

Parlament Europejski zatwierdził treść rozporządzenia, które gdy wejdzie w życie automatycznie „nadpisze” naszą ustawę, a w rozporządzeniu tym przewiduje się kary do wysokości 100 000 000 euro.

 

Biorąc pod uwagę przystępne ceny naszych usług, każdorazowo indywidualnie dopasowywanych do klienta uważamy, że współpraca z nami będzie dobrą decyzją, która pozwoli Państwu na skoncentrowanie się na zasadniczej działalności.

 

Proponujemy następujące usługi: 

• audyt
• propozycja procedur i zabezpieczeń w formie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
• szkolenia pracowników
• wystawienie upoważnień i zebranie oświadczeń o poufności,
• opracowanie ewidencji osób upoważnionych
• wdrożenie procedur
• opracowanie umów powierzenia przetwarzana i rejestru podmiotów którym powierzono przetwarzanie
• rejestracja zbiorów
• przeszkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji